Suport a la indústria agroalimentària
FEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural