Suport a la indústria agroalimentària
Tràmits

 

L’apartat recull la informació dels tràmits que les empreses han de portar a terme alhora d’implantar una nova activitat, o ampliar o modificar-ne una d’existent.
Aquesta activitat pot estar associada a la necessitat de realitzar construccions i/o instal·lacions, la qual cosa comporta haver de portar a terme uns altres tràmits que també s’esquematitzen en el següent apartat, facilitant la informació i els enllaços pertinents.

El contingut especificat és informatiu i generalista per a tot tipus d’indústries. Es recomana posar-se en contacte amb professionals competents, que assessorin i, si és el cas, elaborin la documentació i realitzin les tasques necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat agroindustrial.
 

Tràmits administratius
Normativa
Ajuts
Canal empresa
Oficina Virtual de Tràmits

Col·legis col·laboradors

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
Col·legi i Associació de Forests de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
FEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural