Estàs a: Portada> Enllaços
 

Enllaços

Categories

Administració Catalana
Administració General de l'Estat
Administracions autonòmiques
Agroturisme
Associacions i organitzacions
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Formació universitària
Llotges i Mercats
Meteorologia
Organismes internacionals
Publicacions oficials
Recerca
Unió Europea

 

Administració Catalana

SIMA. Servei Interactiu de Mapes Ambientals
INICIA: portal per a la creació d'empreses de la Generalitat de Catalunya
Xarxa365 (Xarxa de Telecentres de Catalunya)
Finempresa: portal de finançament per a empreses i emprenedors
Avals Generalitat - Institut Català de Finances
Oficina Virtual de Tramitació (OVT)
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026
L'Anella, la internacionalització de Catalunya
Pimestic, aplica tecnologia i millora el teu negoci
ACC1Ó, agència de suport a l'empresa catalana
CPF. Centre de la Propietat Forestal
Parlament de Catalunya
Oficina de Gestió Empresarial
Gastroteca, gaudeix dels productes de Catalunya
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
Departament d'Educació
Avalis de Catalunya, SGR
ICAEN. Institut Català d'Energia
SOC. Servei d'Ocupació de Catalunya
CIDEM. Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
Departament de Salut
Departament d'Economia i Finances
Departament de Treball
Patronat Català Pro Europa
ACC. Agència Catalana del Consum
Generalitat de Catalunya
ACSA. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Servei Meteorològic de Catalunya
ARC. Agència de Residus de Catalunya
IDESCAT. Institut d'Estadística de Catalunya
AOC. Administració Oberta de Catalunya
ACA. Agència Catalana de l'Aigua
COPCA. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
ICCA. Institut Català del Crèdit Agrari

 

Administració General de l'Estat

AESA. Agència Espanyola de Seguretat Alimentària
SEIASA. Societat Estatal d'Infraestructures Agràries
INC. Institut Nacional de Consum
ICEX. Institut Espanyol de Comerç Exterior
Canal Segarra-Garrigues, S.A.
Observatori dels riscos assegurables de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries
FEGA. Fons Espanyol de Garantia Agrària
ENESA. Entitat Estatal d'Assegurances Agràries
INE. Institut Nacional d'Estadística
AAO. Agència per a l'Oli d'Oliva
MARM. Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
Seguretat Social, règim especial agrari

 

Administracions autonòmiques

Conselleria de Política Agroalimentària i Desenvolupament Rural de la Xunta de Galícia
Direcció General d'Agricultura de la Comunitat Autònoma de Madrid
Conselleria de Medi Rural i Pesca del Principat d'Astúries
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural del Govern de La Rioja
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de Canàries
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura i Ramaderia de la Junta de Castella i Lleó
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Junta d'Andalusia
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Junta d'Extremadura
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Junta de Comunitats de Castella-La Mancha
Conselleria d'Agricultura, Aigua i Medi Ambient de la Regió de Múrcia
Departament d'Agricultura i Alimentació del Govern d'Aragó
Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Basc
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació del Govern de Navarra

 

Agroturisme

Agroturisme a Ruralcat

 

Associacions i organitzacions

AVHIC. Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya
APEVC. Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
SEAE. Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica
Fundació Banc dels Aliments
Vedella asturiana
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
ASOFRUIT, Associació de Professionals de Fruites i Verdures
Associació APJ
AECOC. Associació Espanyola de Codificació Comercial
ANSEMAT. Associació Nacional del Sector de Maquinària Agrícola i Tractors
ASAJA, Associació Agrària de Joves Agricultors
Associació de Viveristes de Girona
Cambres Agràries de Catalunya
Cambres de Comerç de Catalunya
Cebacat. Associació Catalana de productors ' comercialitzadors de ceba
COAG. Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Confederació de Cooperatives Agràries d'Espanya
Consell Europeu de Joves Agricultors
FCAC. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Federació Espanyola d'indústries de l'Alimentació i Begudes
FENIL. Federació Nacional d'Indústries Làcties
FEPLAC. Federació d'Empresaris Productors de Làctics
Institut Agrícola Català de Sant Isidre
JARC. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
PROLEC. Federació Espanyola d'Empresaris Productors de Llet
PROVEDELLA. Centre de Promoció de la Carn de Vedella de Catalunya
REDR. Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural
Turisme Rural Girona
UP. Unió de Pagesos
UPA. Unió de Petits Agricultors i Ramaders
APECPAE, Associació de Productors, Elaboradors i Comercialitzadors de Productes Agroalimentararis Ecològics
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya
Unió de Joves Pagesos de Catalunya
Illes Balears Qualitat
Associació Catalana del Biodièsel
Associació d'Apicultors de Catalunya (Apicat)
Centre tecnològic forestal de Catalunya
Dones de la Unió de Pagesos, Pageses.cat
Ecoalimenta. Alimentació i producció ecològica
Federació d'Associacions de Dones Rurals (Fademur)
Associació Interprofessional Lletera de Catalunya
ASESCU, Associació Espanyola de Cunicultura
Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Gremi Artesà de Xurrers de Catalunya
Agroterritori
GESFER, Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària a Catalunya
Plataforma Tecnològica Espanyola de Sanitat Animal (Vet+i)

 

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
INCAVI. Institut Català de la Vinya i el Vi
IRTA. Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries
PRODECA. Promotora d'Exportaciones Catalanes, S.A.
REGSA. Regs de Catalunya, S.A.
Debatdevi
REGSEGA. Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.
CCPAE. Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
CCPI. Consell Català de la Producció Integrada
Fundació del Món Rural
Rural'06. Congrés del Món Rural de Catalunya

 

Formació universitària

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona - UPC
Universitat Rovira i Virgili
Àmbit Agroalimentari de l'Escola Politècnica Superior de Girona
Escola Politècnica Superior de Vic
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola i Explotacions Agropecuàries de Barcelona
Facultat de Veterinària de Barcelona
Facultat d'Enologia de Tarragona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears

 

Llotges i Mercats

Llotja de Cereals de Barcelona
Llotja Agropecuària Mercolleida
Llotja de Bellpuig
Llotja de Girona
Llotja de Tortosa
Consell de Llotges i Mercats en Origen de Catalunya
Mercasa
Llotja Agropecuària de Binéfar
Llotja Agropecuària de l'Ebre
Llotja Toledana
Llotja Agropecuària d'Extremadura
Mercabarna

 

Meteorologia

Infomet
INM. Institut Nacional de Meteorologia
XAC. Xarxa Agrometeorològica de Catalunya
METEOCAT. Servei Meteorològic de Catalunya
OMM. Organització Meteorològica Mundial

 

Organismes internacionals

Federació Internacional de Moviments d'Agricultura Ecològica
FAO. Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació
OCDE. Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
Institut d'Investigacions per a l'Agricultura Orgànica (FiBL)
OIV. Oficina Internacional de la Vinya i el Vi
OMC. Organització Mundial del Comerç
OMS. Organització Mundial de la Salut
OIE. Organització Mundial de la Sanitat Animal

 

Publicacions oficials

Butlletí Oficial d'Aragó (BOA)
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)
Butlletí Oficial de Cantàbria (BOC)
Butlletí Oficial de Castella i Lleó (BOCL)
Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM)
Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA)
Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia (BORM)
Butlletí Oficial de la Rioja (BOR)
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Butlletí Oficial de Navarra (BON)
Butlletí Oficial del País Basc (BOPV)
Butlletí Oficial del Principat d'Astúries (BOPA)
Diari Oficial de Castilla - La Mancha (DOCM)
Diari Oficial de Galícia (DOG)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
Diari Oficial de la Junta d'Extremadura (DOE)
Butlletí Oficial de Canàries (BOC)

 

Recerca

Agroecomed, Xarxa Temàtica d'Agricultura Ecològica
CIEMAT. Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques
Institut d'Investigacions per a l'Agricultura Orgànica de Suïssa (FiBL)
Centre de Recerca per Agricultura Orgànica de Dinamarca (DARCOF), (en anglès)
Projecte Bacchus (Aproximació Metodològica a la Gestió i Inventariat de la vinya)
IVIA. Institut Valencià d'Investigacions Agràries
ACCA. Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
CCMA. Centre de Ciències Mediambientals
CIHEAM. Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa
CSIC. Consell Superior d'Investigacions Científiques
FCR. Fundació Catalana per a la Recerca
ICEA. Institució Catalana d'Estudis Agraris
INIA. Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària
Institut de Salut Carles III
IRTA. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
CITA - Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó
Neiker Tecnalia, Institut Basc d'Investigació i Desenvolupament
CRESA. Centre de recerca en sanitat animal
Digital CSIC (publicacions científiques i arxius multimèdia)
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

 

Unió Europea

REDBIO. Xarxa transfronterera d'experimentació, intercanvi i transferència pel desenvolupament de l'agricultura ecològica en produccions agrícoles
EUR-Lex. El Dret de la Unió Europea
Agència Europea per a la Seguretat i la Salut al Treball: Agricultura
Autoritat Europea per a la Seguretat Alimentària
DG VI de la Comissió Europea. Agricultura
Portal d'Empresa i Indústria de la UE
Parlament Europeu
Rural Europe, Programa Europeu Leader de Desenvolupament Rural
Unitat Espanyola de l'Observatori Leader
Europa. Portal de la Unió Europea