Com és el cos del llenguado?

a. Llarg i cilíndric
b. Oval i comprimit
c. Petit i prim



FEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural