AJUTS | 03/ 01/ 2017  DARP

El DARP convoca ajuts en matèria de sanitat vegetal per d'1,8 M€

El període de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya RESOLUCIÓ ARP/2974/2016, de 22 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2017.

Aquesta resolució està dotada amb un pressupost d’1.800.000 euros. El període de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en l’Ordre publicada són l’assessorament en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra els organismes nocius que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes especialment perilloses.

S’ha de destacar l’important esforç dut a terme pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) en els darrers anys per a mantenir els imports d’aquests ajuts a les ADV, que referma la voluntat de potenciar i fomentar aquestes entitats a Catalunya. En aquesta línia, cal recordar i destacar també que a finals del mes de juliol passat es van fer efectius els pagaments dels ajuts a les ADV de la convocatòria de l’any 2015, per un import total certificat d’1.513.761,92 euros.

 


Amb quina llet s’elabora el formatge serrat dels Pirineus?

a. Cabra
b. Ovella
c. VacaFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural