FORESTAL | 04/ 01/ 2017  RuralCat/CPF

Boscos de roure de fulla petita i de roure martinenc. Tipologies i models de gestió

Aquesta fitxa tècnica, elaborada pel Centre de la Propietat Forestal en el marc del projecte europeu Life+Demorgest, vol facilitar l'adopció de nous models silvícoles que integrin la producció de béns i serveis amb la prevenció de grans incendis forestals.

Detall de la portada de la fitxa. Font: CPF

Detall de la portada de la fitxa. Font: CPF

Life+Integració cost-eficiència de la prevenció de grans incendis en la planificació i la gestió forestal (Life+Demorgest)(LifeE12_env_es_000730) és un projecte europeu Life+ amb una durada de cinc anys i que té com a objectiu reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans als grans incendis forestals (GIF), facilitant l'adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals (Models Orgest) i sensibilitzant a la societat en general del paper de la gestió forestal en la lluita contra els incendis i la preservació del paisatge agrari.

Amb aquesta fitxa, dedicada a les masses pures i mixtes de roure de fulla petita i de roure martinenc, es pretén que el gestor pugui disposar d'una eina tècnica, pràctica, àgil i manejable per identificar la tipologia forestal a què correspon la formació i, després, escollir els models i els itineraris de gestió més adients.

Totes les fitxes tècniques i documents de les Orgest estan disponibles en el web del Centre de la Propietat Forestal.
 


Quina d’aquestes herbes té gust d’anís?

a. Alfàbrega
b. Espígol
c. FonollFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural