AGROALIMENTACIÓ | 14/ 07/ 2017  RuralCat

Nou cercador del RSIPAC

Un nou cercador permet consultar públicament el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). S'hi pot consultar la informació disponible sobre les empreses en actiu, els seus establiments i les activitats que realitzen.

El resultat de la consulta es visualitza en pantalla i també permet l’explotació de les dades per obtenir-ne llistats i extraccions en els formats csv, xls i pdf.

Estan subjectes a inscripció al RSIPAC:

  • Les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació de productes alimentosos i alimentaris, de coadjuvants tecnològics i de materials destinats a estar en contacte amb els aliments.
  • Les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils, i
  • Les empreses i els establiments de restauració col·lectiva social.

El cercador també disposa d’un entorn de participació perquè els titulars dels establiments puguin comunicar les incidències en les seves dades registrades.
 


Com és el cos del llenguado?

a. Llarg i cilíndric
b. Oval i comprimit
c. Petit i primFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural