ALIMENTACIÓ | 08/ 08/ 2017  ACSA

Què és o no és "llet" a la UE?

Segons una sentència del Tribunal de Justícia de la UE, la denominació "llet" i altres denominacions de productes lactis com, per exemple, nata, mantega, formatge o iogurt no es poden usar en productes purament vegetals com els fets de soja o tofu, ni en l'etiquetatge ni en la documentació comercial ni en la publicitat.

Aquest estiu el Tribunal de Justícia de la UE va dictar un sentència sobre l’ús de la denominació “llet” i altres denominacions de productes lactis en la qual declara que aquestes denominacions estan reservades exclusivament a productes lactis d’origen animal i no es poden utilitzar legalment per designar productes purament vegetals ni que la denominació es completi amb mencions explicatives o descriptives que indiquin l’origen vegetal del producte.

Per tant, la denominació “llet” i altres denominacions de productes lactis com, per exemple, nata, mantega, formatge o iogurt no es poden usar en productes purament vegetals com la llet de soja o el tofu, ni en l’etiquetatge ni en la documentació comercial ni en la publicitat.

La sentència també preveu que això no és d’aplicació a la denominació dels productes que la normativa comunitària exceptua expressament pel fet que se’n coneix clarament la naturalesa perquè és d’ús tradicional, o quan les denominacions s’empren per descriure una qualitat característica del producte.

L’annex I de la Decisió 2010/791/UE de la Comissió, de 20 de desembre de 2010, estableix la llista d’excepcions de productes en diferents idiomes. Entre altres, se cita «llet d’ametlla», «mantega de cacau», «cream» o «milk» per a determinades begudes espirituoses, «ice-cream», etc. La sentència concreta que ni la soja ni el tofu ni altres denominacions en litigi apareixen en la relació d'excepcions previstes pels estats membres.

En conclusió, la denominació «llet» i altres denominacions reservades exclusivament a productes lactis no es poden utilitzar legalment per designar un producte purament vegetal, tret que aquest producte se citi en la llista de l’annex I de la Decisió 2010/791, tot i que s’indiquin mencions descriptives o explicatives de l’origen vegetal del producte.

Aquesta sentència va en la línia d’una sentència anterior (C 101/98, EU:C:1999:615), en la qual el Tribunal de Justícia s’oposava a denominar «formatge» un producte lacti amb substitució de la matèria grassa de la llet per matèria grassa vegetal.

Les normes citades tenen com a objectiu millorar les condicions econòmiques de producció i comercialització i la qualitat dels productes en interès de productors, comerciants i consumidors, protegir els interessos dels consumidors del risc de confusió i preservar les condicions de competència no falsejada.
 


Quina varietat de pera té més collita a Catalunya?

a. Blanquilla
b. Conference
c. LlimoneraFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural