FORMACIÓ | 02/ 03/ 2012  RuralCat/DAAM

Preinscripció i matriculació per al curs 2012-2013

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha presentat el calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2012-2013 dels ensenyaments que ofereixen les escoles i centres del Servei de Formació Agrària, ordenats en cicles formatius de grau mitjà (titulació tècnica) i de grau superior (titulació tècnica superior).

Font: DAAM.

 En el proper curs escolar s’ofereixen els cicles formatius de grau mitjà de Producció Agroecològica, Producció Agropecuària (Orientació ramadera i agrària), Jardineria i floristeria,  Treballs  forestals  i conservació del medi natural, Olis d’oliva  i vins i Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

Quant als cicles formatius de grau superiror, s’ofereixen els cicles de Gestió i organització d'empreses agropecuàries (ECAs d’Alfarràs, Amposta i Solsonès), nou cicle de Gestió forestal i medi natural (ECAs Santa Coloma  de Farners, Amposta i Solsonès), Processos i qualitat en la indústria alimentària (ECA de l’Empordà) i Química ambiental –especialitat mediambiental– (ECA de Tàrrega). Tots aquests cicles tenen una durada de 2.000 hores repartides en 2 cursos escolars, excepte el de Química ambiental, de només 1.400 hores en un sol curs. 

 
Per  a més informació, us podeu adreçar directament a les escoles i centres de capacitació agrària o al web del DAAM en l’apartat de formació.
 
Calendari de preinscripció i matrícula 
Cicles formatius de grau mitjà de formació professional 
 • Publicació de l'oferta: 11 de maig del 2012. 
 • Preinscripció: 
  • Presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2012, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 24 de maig de 2012.
  • Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 8 de juny de 2012, inclòs.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2012.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 6 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 6, 7 i 8 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juny de 2012.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 28 de juny de 2012.
 • Matrícula: el període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional és del 2 al 10 de juliol de 2012, ambdós inclosos.
Cicles formatius de grau superior de formació professional
 • Publicació de l'oferta: 11 de maig del 2012.
 • Preinscripció: 
  • Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 8 de juny de 2012, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 7 de juny de 2012.
  • Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 15 de juny de 2012, inclòs.
  • En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, podran presentar les qualificacions de batxillerat fins al dia 27 de juny de 2012, inclusivament. A les sol·licituds d’aquests alumnes s'assignaran les places que hagin quedat vacants després d'assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes que hagin aprovat amb anterioritat.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 12 de juny de 2012.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 13 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 13, 14 i 15 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva (no inclou les notes dels aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat): 20 de juny de 2012.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2012.
 • Matrícula: el període de matrícula per a l'alumnat admès a la preinscripció dels cicles formatius de grau superior de formació professional és del 2 al 10 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

 

 


Quina varietat de pera té més collita a Catalunya?

a. Blanquilla
b. Conference
c. LlimoneraFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural