AGRICULTURA | 14/ 05/ 2012  RuralCat/CEDRICAT

CEDRICAT i l'ERA presenten el "Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles"

El Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT) i l'Espai de Recursos Agroecològics (ERA) han publicat el "Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles", en el marc del projecte Llavorae.cat.

 El manual vol oferir les bases tècniques i legals per poder iniciar la producció ecològica de llavor i planter. El volum s'estructura en tres parts bàsicament: principis ecològics i genètics; especificacions tècniques; i marc legal, distribució, venda i diagnosi del sector. Els annexes recullen valuoses taules, com per exemple: classificació d'hortícoles segons tipus de pol·linització, pautes agronòmiques per a la sembra i per a la recol·lecció de llavors i un directori d'empreses proveïdores.

 

Cal dir que els últims anys s’ha produït a Catalunya un augment progressiu de la superfície d’horta cultivada segons les normes de la producció agrària ecològica, que ha passat de 130 hectàrees l’any 2000 a 496 hectàrees l’any 2011. Aquesta tendència ha suposat un major requeriment de llavors i planters certificats, que s’ha vist cobert per un increment del nombre d’empreses que ofereixen material vegetal certificat ecològic.
 


Quina d’aquestes herbes té gust d’anís?

a. Alfàbrega
b. Espígol
c. FonollFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural