FORESTAL |
18/08/2017
RuralCat

Un document presentat al VII Congrés Forestal Espanyol analitza els factors socioeconòmics que poden afectar les diferents alternatives d'instruments polítics i els seus aspectes de disseny, la rellevància d'aquesta informació en el disseny de polítiques basades en evidències, i l'aproximació als efectes sobre els possibles agents afectats (usuaris i gestors del bosc).

ALIMENTACIÓ |
17/08/2017
UAB

Un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i la Universitat Autònoma de Barcelona ha investigat els factors que influeixen en la percepció de la ciutadania sobre qui són els responsables de la presència de substàncies tòxiques als aliments, sobre l'aplicació de les lleis que aspiren a controlar l'exposició humana a aquestes substàncies i sobre l'efectivitat d'aquestes lleis.

Matollar del Parc Natural del Garraf. Autor: Jorge Franganillo (CC BY 3.0)
FORESTAL |
16/08/2017
CREAF

Una extensa revisió d'estudis i registres de dades indica que la sequera i l'augment de temperatura ja provoquen substitucions d'espècies, major aridesa i risc d'incendi, i menor fertilitat del sòl i disponibilitat d'aigua, entre d'altres efectes negatius.

Un Agent Rural identificant un gos microxipat. Font: DARP
ANIMALS |
14/08/2017
DARP

Un informe sobre l'abandonament d'animals a Catalunya compara el nombre d'abandonaments registrats l'any 2015 amb les de l'any 2005, per veure com ha evolucionat la problemàtica en aquests 10 anys

AGROALIMENTACIÓ |
11/08/2017
UB

El 19 de setembre tindrà lloc el III Workshop de l'Oli d'Oliva al Campus de l'Alimentació Torribera de la Universitat de Barcelona de Santa Coloma de Gramenet, en el marc del Pla anual de transferència tecnològica PATT 2017 del DARP.

Entrevista
Jordi Capdevila és enginyer tècnic agrícola i un dels quatre germans que porta l'explotació agrícola i ramadera Sargaire i la marca Carn Sargaire.
ENTREVISTA
 | 19/ 07/ 2017 
Jordi Capdevila
Directiu Carn Sargaire

DOSSIER TÈCNIC DOSSIER TÈCNIC
AGENDA AGENDA

Ajuts 

Normativa 

En saps prou de…

Quina d’aquestes fruites no és de temporada d’estiu?

a. Aranja
b. Gerd
c. Pruna       La resposta correcte a la pregunta de la setmana anterior: Quina d’aquestes fruites no és de temporada d’estiu?, era l'opció  a) Aranja

 

Oficines Virtuals
Sanitat Vegetal
Pritac
Oficina del Regant
Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
Oficina FruitNet
Suport a la indústria agroalimentària
Venda de Proximitat
Oficina d'Assessorament
RuralNet
Incendis Pla Alfa
Premis PITA