Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

NÚM.87
juny 2017
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha editat el Dossier Tècnic NÚM.87, titulat El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya.
NÚM.84
novembre 2016
NÚM. 82
març 2016
S'estan mostrant 1 - 6 de 89 resultats.
Articles per pàgina
Pàgina de 15

Com és el cos del llenguado?

a. Llarg i cilíndric
b. Oval i comprimit
c. Petit i primFEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural