L’Oficina del Regant dóna suport a les iniciatives relacionades amb tot allò que fa referència al regadiu

 

Escola Agrària de Tàrrega

El DAAM posa en marxa l'oficina del regant per a la promoció, la coordinació i l’organització d’actuacions de formació i transferència tecnològica en reg, i per actuar com a suport en la cadena d’assessorament al regant.

L’Oficina del Regant dóna suport a les iniciatives, tant públiques com privades, relacionades amb tot allò que fa referència al regadiu. La seva funció és coordinar l’oferta formativa i de transferència tecnològica en les àrees d’agronomia, tecnologia, gestió econòmica i sostenibilitat del reg i del regadiu.

L’Oficina del regant, a través dels recursos del programa d’innovació rural del DAAM, programa activitats en les diferents zones de regadiu de catalunya per fomentar l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat del reg, i promou l’ús de les noves tecnologies en gestió i programació del reg.

 

Actualitat:

 Formació en Reg

 • Curs bàsic de reg per Internet. 2 edicions a l’any a través del web RuralCat:
  Cursos a distància per Internet
 •  Irrigation Expert Simulator  Irrigation Expert Simulator
 • Manual tècnic de reg. 2 edicions a l’any.
 • Cursos presencials i semipresencials de reg
 • Avaluacions d’instal.lacions, capçal de reg, manteniment...
 • Formació en aula tècnica en equipaments i paràmetres de reg.

 

 Transferència Tecnològica

 • Programes de gestió eficient de l’aigua de reg.
 • Jornades tècniques.
 • Seminaris tècnics i sessions informatives.
 • Visites i viatges tècnics.

 

 Programació de Reg

 

 Informació i comunicació

 

 Bústia d'assessorament, suport al regant

 • Canalització i resposta de consultes tècniques.
 • Informació de línies d’ajut al regant.

 

 Recursos tècnics

 • Aula tècnica de reg.
 • Equips d’avaluació del coeficient d’uniformitat. Aspersió i localitzat.
 • Parcel.les demostratives. Contingut d’aigua al sòl i fertirrigació.
 • Capçal pedagògic de reg.
 • Eines tecnològiques.

 

 Destinataris

 

Els serveis que ofereix l’Oficina del Regant van adreçats a: regants, comunitats de regants, agricultors, assessors, estudiants d’agricultura, professors de formació agrària, tècnics i altres agents del territori. Les diferents activitats que s’organitzen tenen en compte el perfil d`aquells a qui van adreçades.

 

 
Eines destacades

Eina de recomanacions de reg agricultura

Eina de recomanacions de reg jardineria

 
Estat dels embassaments

 
Fitxes tècniques de reg
 
Jornades tècniques

preinscripcio-jornada-tecnica

FEADER   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci� i Medi Natural