Fulles de ceba afectades per Peronospora destructor, des de la infecció inicial  fins a l'assecat del teixit. Font: DARP
SANITAT VEGETAL |
24/02/2017
RuralCat

RuralCat us ofereix la possibilitat de consultar els avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La consellera Serret, acompanyada de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan, i el Secretari de Salut Pública, Joan Guix. Font:DARP
SANITAT ANIMAL |
24/02/2017
DARP

S'inicia el sacrifici dels 17.000 ànecs de l'explotació i s'activen les mesures previstes en el Pla d'emergència davant un focus d'influença aviar. Des del Govern s'està actuant amb la màxima celeritat per minimitzar els riscos per al sector.

AJUTS |
23/02/2017
RuralCat

Ha estat publicada al DOGC la Resolució ARP/261/2017, de 15 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2017.

AGROALIMENTACIÓ |
22/02/2017
DARP/RuralCat

Les fitxes explicatives"Aspectes crítics de qualitat" són un format divulgatiu sobre els assumptes més rellevants relacionats amb la qualitat que afecten cada sector alimentari i que es consideren crítics per a garantir l'assegurament de la qualitat del producte que es comercialitza; també s'hi inclouen aquells aspectes que, atesa l'experiència de control en cada sector, són sensibles i sovint constitueixen motiu d'irregularitat.

Exemplar de cigonya. Font: Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
SANITAT ANIMAL |
22/02/2017
DARP

El Laboratori Central de Veterinària d'Algete ha confirmat la detecció del virus de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP), H5N8, en una cigonya salvatge, trobada morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La troballa, realitzada pel cos d'Agents Rurals, és resultat del reforç del Pla de vigilància de la Influença aviària a Catalunya, atesos els brots declarats arreu d'Europa.

Entrevista
Marcel·lí Torres és responsable d'una empresa familiar al terme municipal d'Òdena (Anoia) que combina l'activitat agrícola de cultius extensius de secà i la ramadera.
ENTREVISTA
 | 27/ 01/ 2017 
Marcel·lí Torras
Responsable d'una empresa familiar agroramadera a Òdena (l'Anoia)

DOSSIER TÈCNIC DOSSIER TÈCNIC
AGENDA AGENDA

Ajuts 

Normativa 

En saps prou de…

Quina és la principal zona productora de tòfona negra?

a. El litoral
b. Els Pirineus
c. La Catalunya centralLa resposta correcte a la pregunta de la setmana anterior: Quina és la temporada de la tòfona negra?, era l'opció  c) L’hivern.

 

Oficines Virtuals
Sanitat Vegetal
Pritac
Oficina del Regant
Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
Oficina FruitNet
Suport a la indústria agroalimentària
Venda de Proximitat
Oficina d'Assessorament
RuralNet
Incendis Pla Alfa
Premis PITA