Caixes de fruita a repartir. Font: DAAM
FRUITA |
21/11/2014
RuralCat/DAAM

Aquesta setmana s'ha iniciat el repartiment de fruita als 1.236 centres educatius que participaren en el Pla de promoció del consum de fruita i verdura. En aquest curs s'ha ampliat l'edat dels destinataris, incloent nens des de 3 a 12 anys, de manera que s'ha incrementat en un 73% els participants respecte del curs anterior.

AJUTS |
21/11/2014
DAAM/Ruralcat

El DOGC ha publicat l'Ordre que aprova les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament, i convoca els corresponents a 2015 amb pressupost de 3.374.334 euros

Un instant de la jornada, celebrada a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona. Font: DAAM
FORMACIÓ |
20/11/2014
DAAM/Ruralcat

La formació DUAL combina la formació a l'escola amb la formació a les empreses del sector i permet a les empreses incidir en l'itinerari formatiu dels joves, reforçant els coneixements i habilitats que consideren més necessaris.

MÓN RURAL |
19/11/2014
DAAM/Ruralcat

La nova llei permetrà extingir les cambres agràries provincials i destinar el seu patrimoni a tasques d'interès general agrari. El nou model simplifica el procediment electoral, ja que estableix un sistema de representativitat per candidatures, amb una única circumscripció i una sola junta electorals

El director de l'Escola i la coordinadora de qualitat van recollir el diploma que reconeix la contribució a la millora de la qualitat a l'educació. Font: DAAM.
FORMACIÓ |
19/11/2014
DAAM/Ruralcat

L'Escola Agrària de Tàrrega ha aconseguit acreditar la gestió dels seus ensenyaments d'acord amb el que estableix la norma de gestió de la qualitat UNE-EN-ISO 9001:2008.

Entrevista
Francesc M. Obiol Reverter és director de qualitat de l'Exportadora d'Agris d'Alcanar, SCCL
ENTREVISTA
 | 17/ 11/ 2014 
Francesc M. Obiol Reverter
Director de qualitat de l'Exportadora d'Agris d'Alcanar, SCCL

Avisos Fitosanitaris Mensuals
NOVEMBRE 2014
Ja podeu descarregar l’última versió dels principals avisos fitosanitaris d'aquest mes.
DOSSIER TÈCNIC DOSSIER TÈCNIC
AGENDA AGENDA

Ajuts 

Normativa 

En saps prou de…

Quina planta es multiplica per bulb?

a. Crisantem
b. Gardènia
c. NarcísLa resposta correcte a la pregunta de la setmana anterior: Quina forma té la flor de la petúnia, era l'opció CTrompeta

Oficines Virtuals
Oficina d'Assessorament
Oficina del Regant
Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
Oficina FruitNet
Suport a la indústria agroalimentària
RuralNet
Secció Venda de Proximitat
Incendis Pla Alfa
Premis PITA