maduixera
SANITAT VEGETAL |
22/12/2014
RuralCat

Un cop més, RuralCat us ofereix el llistat de les varietats d'espècies de fruiters que disposen del títol de Protecció d'Obtenció Vegetal i el llistat de les varietats que l'han sol·licitat.

Adult de Leptoglossus Occidentalis, un hemípter que pot afectar a qualsevol espècie de conífera. Font: DAAM
SANITAT VEGETAL |
22/12/2014
RuralCat

RuralCat us ofereix el butlletí mensual d'informació fitosanitària general elaborat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

AJUTS |
19/12/2014
RuralCat/DAAM

Aquesta convocatòria d'ajuts a les ADV preveu actuacions especials per a la prevenció i lluita contra el foc bacterià i el virus de la Sharka. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 19 de gener de 2015.

eurofulla
AJUTS |
19/12/2014
DAAM/Ruralcat

Aquest ajut s'adreça als equips de recerca de les universitats, així com els centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO. El termini de presentació finalitza el 19 de gener.

El conseller Josep Maria Pelegrí amb els representants dels sector i dels grups polítics del Parlament que han donat suport a l'aprovació de la llei. Font: DAAM
MÓN RURAL |
18/12/2014
DAAM/Ruralcat

Es convocaran eleccions cada 5 anys i es farà mitjançant una circumscripció única a tot Catalunya. S'ha mantingut el dret al sufragi actiu de les persones físiques en els mateixos termes de la legislació anterior. El percentatge mínim de representativitat se situa al 15% del total dels vots en comptes de l'actual 10%.

Entrevista
Dolors Bois és consellera delegada d'Agroviver i accionista des de la seva fundació, l'any 1988.
ENTREVISTA
 | 05/ 12/ 2014 
Dolors Boix i Rovira
Consellera delegada d'Agroviver i accionista des de la seva fundació

Avisos Fitosanitaris Mensuals
GENER 2015
Ja podeu descarregar l’última versió dels principals avisos fitosanitaris d'aquest mes.
DOSSIER TÈCNIC DOSSIER TÈCNIC
AGENDA AGENDA

24

FEB

Zaragoza (fins el 27 de febrer)

Ajuts 

Normativa 

En saps prou de…

Quan s’extreu el suro de l’alzina?

a. Primavera
b. Estiu
c. Tardor



La resposta correcte a la pregunta de la setmana anterior: Quin percentatge del volum del suro és aire?, era l'opció C88%

Oficines Virtuals
Oficina d'Assessorament
Oficina del Regant
Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
Oficina FruitNet
Suport a la indústria agroalimentària
RuralNet
Secció Venda de Proximitat
Incendis Pla Alfa
Premis PITA